TV reportáž o Legiích / TV report about Legion: Siberia Strory

Reportáž o Legiích s anglickými titulky
Televize Nova natočila na 12. běhu Legií (2. mezinárodním) krátkou reportáž pro magazín Víkend (odvysíláno 28.2.2017). Tímto bychom chtěli poděkovat za svolení umístit ji na naše stránky, v případě, že chcete reportáž sdílet – sdílejte prosím náš odkaz a nenahrávejte video jinam. Děkujeme za pochopení.

The 12th run (2nd international) of Legion was visited by a Czech TV crew from a major Czech TV channel, Nova. This is the spot they have made and we thank them for allowing us to publish it on our website. If you’d like to share it, please use this link and do not upload the video elsewhere.

Subtitles by Iva Vávrová and Michal Kára.